ناشر الأصول

Certificate

SiDU runs a local and internationally standardized manufacturing process with a  responsible approach that prioritizes environment and sustainability.

PEFC

PEFC

PEFC

PEFC

PEFC

eco

eco

ISO

ISO 14001

ISO 14001

ISO

ISO

ISO 9706

ISO 9706

ISO 45001

ISO 45001

Halal

MUI

MUI

Sertifikat Lainnya

IFCC

IFCC

ILW

ILW

SNI

SNI